Wie zijn wij?

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Als Stichting Leergeld Heerenveen en Weststellingwerf richten wij ons op kinderen uit gezinnen met geldzorgen. Deze kinderen dreigen door de financiële situatie buiten de boot te vallen als het gaat om binnen- en buitenschoolse activiteiten. Wij zetten ons in voor deze kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Onze missie is dat elk kind kan meedoen. Want nu meedoen is later meetellen in de maatschappij!

We helpen bij de aanschaf van bijvoorbeeld schoolspullen, muziekles of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Zo bieden wij kinderen een opstapje, waardoor ze toch deel kunnen nemen, kennis kunnen opdoen en vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Structuur van de organisatie

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie. Voor de directe ondersteuning van kinderen zijn op dit moment meer dan 110 Leergeldstichtingen actief in 75% van de gemeenten in Nederland. Vanuit deze stichtingen werken vrijwilligers met grote lokale betrokkenheid. Samen zijn deze stichtingen verenigd in de Vereniging van stichtingen Leergeld in Nederland. In Den Bosch hebben we een landelijk bureau.

Organisatie Leergeld Heerenveen-Weststellingwerf

De bestuursleden van Stichting Leergeld Heerenveen-Weststellingwerf krijgen geen loon voor hun werkzaamheden. De werkorganisatie wordt geleid door twee coordinatoren. Zij werken 20 uur (Heerenveen) en 12 uur (Weststellingwerf). Deze coördinatoren krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Verder werkt de organisatie Stichting Leergeld Heerenveen-Weststellingwerf met vrijwilligers.

Organisatie

Dagelijkse leiding

· Mevr. Thea van der Meer, coördinator (Leergeld Heerenveen)

· Mevr. Mireille Eindhoven, coördinator (Leergeld Weststellingwerf)

Bestuur:

· Dhr. Djimmer Petrusma, voorzitter

· Dhr. Teun Stoker, penningmeester

· Dhr. Jeroen de Vries, secretaris

· Dhr. Gosse Spiekhout, lid

· Mevr. Irene Rozemeijer, lid

Overige:

Fiscaal nummer: 817628599
KvK: 01118340

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting Leergeld Heerenveen e.o. genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De werkorganisatie Leergeld Heerenveen heeft voor 16 uur de beschikking over een coördinator. De werkorganisatie Leergeld Weststellingwerf heeft voor 12 uur de beschikking over een coördinator. Deze coördinatoren krijgen een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden. Voor het overige werkt Stichting Leergeld Heerenveen e.o. met vrijwilligers.